De officiële bijeenkomst: op alle terreinen feestelijk!

Jubilea zijn bijeenkomsten die de jubilaris in het zonnetje zetten. Woensdag 27 januari 2015 werd ‘de Willem ll’ in het zonnetje gezet en wel op een heel toepasselijke plaats, namelijk in het paleis-raadhuis.
Hier werden 150 jaar geleden de eerste lessen gegeven.

Zoals bij elk jubileum waren er lovende woorden in toespraken van belangrijke mensen. In de raadzaal trapte burgemeester Noordanus trapte af. Behalve een toespraak had hij ook een cadeau voor de school, de Tilburg Trofee, een ereblijk voor instellingen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. 

Daarna was het de beurt aan Herman Pleij, die in een half uur van de middeleeuwen tot zijn eigen lagere school-ervaringen (diepzeevissen tekenen!), een samenhangend en hilarisch verhaal vertelde waarin de Brabantse zotheid en Erasmus terugkerende thema’s waren.

Met de kramp nog in de kaakspieren luisterden de aanwezigen aandachtig naar het wat meer technische verhaal van de plaatsvervanger van de koning, commissaris Wim van de Donk.

Een muzikaal intermezzo onderbrak de woordenstroom.
Door de redacteuren Jan de Veer en Hans Scholtes werd het boek Bij de Tijd. Koning Willem ll College 1866-2016 gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aan de 96-jarige oud-leerling Gabriël Ansems overhandigd die daadwerkelijk nog in het paleis les had gevolgd.

Rector Dick te Boekhorst mocht de middag afsluiten en het cadeau van de school voor de stad Tilburg overhandigen aan de wethouder van onderwijs Marcella Hendrickx. Nick J. Swarth had voor deze gelegenheid een gedicht geschreven dat op een passende plaats zichtbaar zal worden gemaakt in het paleis.

Als toegift was er een dansvoorstelling van twee huidige leerlingen van de school die in een prachtig eigentijdse choreografie hun talent toonden. Met het rijk geïllustreerde boek in handen dronken de aanwezigen op het jubilerende Koning Willem ll College in de Oranjezaal van het paleis en luidden zo de geslaagde en enerverende middag uit.

Philip Nuijten


Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl