Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op woensdag 10 maart  kunt u uw kind aanmelden indien u bij een andere school bent uitgeloot. 

U bent welkom van 15.00 tot 16.30 uur.

Op de aanmeldingsdag brengt u onderstaande documenten mee:

  • kopie van officieel document zoals paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van kind en ouder(s)/verzorger(s) kunnen worden overgenomen;
  • origineel schooladviesformulier met unieke code, inclusief handtekening in blauw van directeur basisschool (dit geldt voor leerlingen van de regio Tilburg e.o.; voor leerlingen buiten de regio Tilburg een onderwijskundig rapport van de basisschool);
  • verslag van psychologische test en aanvullend schoolonderzoek (indien aanwezig);
  • burgerservicenummer.

Het formulier met persoonsgegevens kunt ter plekke op school invullen.

Het ingevulde formulier wordt tijdens het intakegesprek met een van onze collega's, met u doorgenomen.

We zien u, samen met uw zoon of dochter, bij de aanmelding!
(I.v.m. de huidige maatregelen mag er 1 ouder/verzorger bij de aanmelding aanwezig zijn.)

Het Koning Willem II College hecht waarde aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en personeel. Meer informatie kunt u lezen in het privacy statement op onze website willem2.nl.

snuffelmiddag
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
woensdag 17 november 2021; VAN 14:30 - 16:15 UUR
woensdag 15 december 2021; van 14:30 - 16:15 uur
woensdag 26 januari 2022; VAN 14:30 - 16:15 UUR
Woensdag 23 februari 2022; VAN 14:30 - 16:15 UUR
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen