Het FlexModel

 1. Wat is het flexmodel?
 2. Het flexmodel biedt een leerling iedere dag een aantal uren die hij/zij flexibel kan benutten. Elke dag start met een flexuur van 40 minuten, gevolgd door drie lesuren van 80 minuten (de vakken). De dag sluit af met twee flexuren in het rooster, elk van 40 minuten. Door dit rooster krijgen leerlingen in het flexmodel meer eigenaarschap en keuzevrijheid binnen hun leerproces.

 3. Wat zijn de lestijden van het flexrooster?
 4. 08.30 - 09.10 u Flexuur 1
  09.10 - 09.20 u pauze
  09.20 - 10.40 u Lesuur 1
  10.40 - 11.00 u pauze
  11.00 - 12.20 u Lesuur 2
  12.20 - 12.50 u pauze
  12.50 - 14.10 u Lesuur 3
  14.10 - 14.25 u pauze
  14.25 - 15.05 u Flexuur 2
  15.05 - 15.45 u Flexuur 3

 5. Hoeveel flexuren moet je elke week volgen?
 6. Minimaal vijf maar meer mag natuurlijk ook.

 7. Welke flexuren zijn er?
 8. FLH: Huiswerk-flexuur waarin je zelf huiswerk kunt maken.
  FLV: Vak-flexuur voor ondersteuning/verdieping in een vak.
  FLS: Stilte-flexuur waarin je in stilte moet werken.
  FLC: Coach-flexuur waarin je een gesprek hebt met je coach over je voortgang en je flexuren.
  PSE/PAT/PMU/PDR/PAT: Plusprofielen die je eind vorig jaar eventueel gekozen hebt. Deze lessen, aan het einde van de dag, duren 50 minuten.

 9. Hoe ziet de lessentabel eruit?
 10. VAK MAVO 2 HAVO 2 VWO 2
    Regulier Flex Regulier Flex Regulier Flex
  Ne 3 1,5 3 1,5 3 1,5
  En 3 1,5 3 1,5 3 1,5
  Fa X X 3 1,5 3 1,5
  Du 3 1,5 3 1,5 3 1,5
  Wi 3 1,5 4 2 3 1,5
  Bi 2 1 2 1 2 1
  Na 2 1 2 1 2 1
  Ec 2 1 X X X X
  Ak 2 1 2 1 2 1
  Gs 2 1 2 1 2 1
  Mu 2 1 1 0,5 1 0,5
  Bv 1 0,5 1 0,5 1 0,5
  Lo 2 1 2 1 2 1
  Wu 2 1 2 1 2 1
  We X X X X 2 1

  Vakken met 0,5 of 1,5 uur in het flexrooster worden om de week één of twee lessen ingeroosterd.

 11. Hoe schrijf je je in voor een flexuur?
 12. We maken gebruik van een inschrijfmodule in Zermelo, ons roosterprogramma. De leerlingen kunnen zich in overleg met hun coach inschrijven voor de verschillende flexuren die voor de komende week of weken beschikbaar zijn.

 13. Is de laptop gratis?
 14. Ja, de laptop wordt door school ter beschikking gesteld aan leerlingen die het flexrooster volgen. De laptop en oplader krijg je in bruikleen en blijven dus eigendom van school. Hiervoor ondertekenen ouders en leerlingen een contract.

 15. Zijn de laptops verzekerd door school?
 16. Nee, dit kun je wel zelf doen. In veel situaties is de laptop verzekerd via een inboedelverzekering of een WA-verzekering maar dit moet je zelf checken.

 17. Kan een leerling tussendoor stoppen met het flexrooster?
 18. Dit is alleen mogelijk na goed overleg met de coach en afdelingsleider. In principe kies je voor het flexrooster voor klas 2 èn klas 3.

 19. Wat is binnen het flexmodel het verschil tussen een mentor en een coach?
 20. Iedere klas heeft maar één mentor. Een mentor geeft het Willem2-uur, begeleidt de klas tijdens activiteitendagen en communiceert mededelingen die voor de hele klas van belang zijn.
  Iedere klas heeft twee coaches. Een coach begeleidt tien tot vijftien leerlingen tijdens hun individuele leerproces en bepaalt bijvoorbeeld samen met de leerling de invulling van de flexuren.

 21. Wordt alle lesstof digitaal?
 22. Nee, dat is zeker niet ons doel. Sommige vakken zullen met een digitale methode werken, andere niet. Een digitale methode wordt alleen gebruikt als ze een meerwaarde vormt voor het individuele leerproces.

 23. Wat is Simulise?
 24. Simulise is een portfolioprogramma waarin een leerling zijn/haar eigen voortgang vastlegt. In dit filmpje wordt meer uitgelegd over Simulise: https://youtu.be/ylRBqLegRIE

 25. Hoeveel flexklassen komen er?
 26. Er komen in het schooljaar 2020-2021 drie klassen: een mavo 2, een havo 2 en een vwo 2 klas.

 27. Ik heb mezelf opgegeven voor een plusprofiel, moet ik dan ook nog vijf flexuren volgen?
 28. Nee dat hoeft niet. De plusprofielen staan tijdens de flexuren geroosterd aan het einde van een dag. Naast ieder plusprofiel word je geacht nog drie flexuren te volgen. Als je graag meer flexuren wilt volgen, dan mag dat natuurlijk.

 29. Als je elke ochtend het flexuur doet, ben je dan elke dag om 14.10 uur klaar met de lessen?
 30. Ja, dat klopt!

 31. Kan ik als ik in 2 gymnasium zit ook deelnemen aan het flexmodel?
 32. Nee, dat kan helaas nog niet.

 33. Wat moet ik doen als er een les uitvalt?
 34. Als er een les uitvalt neemt een andere docent de les over. Het streven is om alle lessen door te laten gaan. In een uitzonderlijk geval heb je een tussenuur in de aula, net als de reguliere klassen.

 35. Hoe kan je rust creëren als maar drie klassen in de school het flexrooster volgen?
 36. Voor nu proberen we rust te creëren door de flexklassen in de lokalen B210, B211 en B212 te roosteren. Deze ruimtes zijn een van de rustigste plekken in school. Uitzondering hierop zijn de lessen die een praktijklokaal eisen, zoals lo, bv en mu. Voor na en bi kan incidenteel gebruik gemaakt worden van de practicumlokalen. De rust in de school zal groter worden wanneer meer klassen of de hele school het flexrooster volgen.

 37. Mijn kind kan niet goed plannen. Is het flexmodel dan wel geschikt?
 38. In het flexmodel krijgt uw kind intensieve begeleiding van de coach bij schoolse vaardigheden zoals plannen, samenwerken en organiseren. Het doel is om deze vaardigheden bij alle leerlingen via het flexmodel te verbeteren. Doordat een leerling de flexuren, binnen de aangeboden mogelijkheden, zelf kan invullen, vindt deze ontwikkeling op maat plaats.

 39. Mijn kind heeft concentratieproblemen. Is een lesuur van 80 minuten dan niet veel te lang?
 40. Binnen een lesuur in het flexmodel is er voldoende afwisseling in werkvormen. Het is aan de docent om een afwisselende les aan te bieden waarin instructie, zelfstudie, groepswerk, presentatie en andere vaardigheden afwisselend aan bod komen. De 80 minuten zijn bedoeld om de verschillende vakken minder vaak in de week aan te bieden.

 41. Wat betekent de term eigenaarschap en waarom is dit zo belangrijk binnen het flexmodel?
 42. Eigenaarschap is de mate waarin een leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen leerproces. Betekenisvol leren, leerdoelen bepalen, maatwerk en differentiatie, ieder op zijn/haar eigen niveau. Eigenaarschap draagt bij aan een beter zelfbeeld. Binnen het flexmodel geeft een leerling dit eigenaarschap vooral vorm tijdens de flexuren. De leerling heeft de keuzevrijheid om deze uren zelf te kiezen en in te vullen, daardoor wordt de leerling gedwongen constant aan dit eigenaarschap te werken.

 43. Wat gebeurt er bij te veel aanmeldingen? Hoe gaan jullie kiezen welke leerlingen wel en welke leerlingen niet mee mogen doen?
 44. In het schooljaar 2020-2021 draaien we een pilot van het flexmodel op kleine schaal. Om deze reden is er beperkte ruimte in de flexklassen. Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, maakt het flexteam een keuze om een zo goed mogelijke afspiegeling van de school te verwezenlijken binnen de pilot.

 45. Wie bepaalt naar welk flexuur je gaat?
 46. In het begin plan je samen met je coach de flexuren in. Gedurende het schooljaar leer je steeds beter welke flexuren voor jou fijn zijn en leer je steeds zelfstandiger deze in te plannen. Ook kan een vakdocent aangeven dat een flexuur in zijn/haar vak verstandig is.

 47. Wat houdt maatwerk in?
 48. Maatwerk betekent dat leerlingen binnen de school werk “op maat” krijgen, een (zo veel mogelijk) individueel leerproces. Binnen het flexmodel hebben alle leerlingen een eigen coach die hen intensief begeleidt om de behoefte van de leerling in beeld te krijgen. In de verschillende flexuren krijgt deze behoefte aandacht in de vorm van maatwerk.

 49. Kan een topsporter ook een flexrooster volgen?
 50. Ja, dit kan zeker. Een topsporter maakt afspraken met de topsportcoördinator over zijn/haar rooster en dus de invulling van zijn/haar flexuren. In vergelijking met ons reguliere onderwijs missen leerlingen in het flexrooster minder verschillende vakken per dag. Bovendien is er meer inhaalruimte gefaciliteerd, iedere dag, in de vorm van de flexuren.

 51. Heb ik op dezelfde tijd pauze als alle andere leerlingen van leerjaar 2?
 52. Soms wel, soms niet, soms een gedeelte. Je kan het beste de lestijden naast elkaar leggen om hier precies achter te komen.

 53. Volg ik dezelfde vakken als leerlingen die in een reguliere klas zitten?
 54. Ja, je volgt precies dezelfde vakken. De vakken worden alleen in een ander model aangeboden, minder vaak per week, maar 80 minuten in plaats van 50.

 55. Krijg ik met blokken van 80 minuten meer lestijd vergeleken met het reguliere rooster? Of wellicht juist minder?
 56. Je krijgt, als we naar lestijd kijken, iets minder les. Deze “gemiste” lestijd volg je in de, deels verplichte, flexuren. Hierdoor voldoet iedereen aan de onderwijstijd en komt alle lesstof gewoon aan bod.

 57. Wat is het grote verschil met het reguliere lesrooster?
 58. In het reguliere rooster volg je meer verschillende lessen, elk van 50 minuten. In het flexmodel volg je minder verschillende lessen, van 80 minuten. Door het bundelen van de lessen ligt de focus op drie lessen per dag. Bovendien ontstaat er meer tijd voor maatwerk, de zogenaamde flexuren. Minder verschillende lessen betekent ook minder boeken en minder leswisselingen, dus meer rust.

 59. Is het mogelijk om halverwege het jaar op te stromen van bijvoorbeeld mavo naar havo?
 60. Dit is mogelijk. In de pilot draait een vast docententeam alle drie de flexklassen. Hierdoor kunnen deze docenten goed differentiëren binnen de les tussen de verschillende niveaus en is het mogelijk om snel te schakelen als blijkt dat een leerling een hoger niveau aankan. Samen met je coach kun je in de flexuren keuzes maken die daarop aansluiten, bijvoorbeeld Frans gaan volgen als je van de mavo naar de havo zou willen.

 

snuffelmiddag
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
data 21-22 nog niet bekend; VAN 14:30 - 16:15 UUR
data 21-22 nog niet bekend; van 14:30 - 16:15 uur
data 21-22 nog niet bekend; VAN 14:30 - 16:15 UUR
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen