F.A.Q. Flexrooster
 1. Wat is het flexrooster?
 2. Het flexrooster is een ander roostermodel. Elke dag start met een flexles van 40 min. Daarna 3 lesuren van 80 min. Dit zijn de vaklessen zoals wiskunde, Nederlands, geschiedenis enz. Aan het einde van de dag staan nog 2 flexuren in het rooster.

 3. Wat zijn de lestijden?
 4. 08.30 - 09.10 u

  Flex 1

  09.10 - 09.20 u

  pauze

  09.20 - 10.40 u

  Lesuur 1

  10.40 - 11.00 u

  pauze

  11.00 - 12.20 u

  Lesuur 2

  12.20 - 12.50 u

  pauze

  12.50 - 14.10 u

  Lesuur 3

  14.10 - 14.25 u

  pauze

  14.25 - 15.05 u

  Flex 2

  15.05 – 15.45 u

  Flex 3

 5. Hoeveel flexuren moet je elke week volgen?
 6. Minimaal 5, meer mag natuurlijk ook.

 7. Welke flexuren zijn er?
 8. AF: Algemeen flexuur
  HF: Huiswerk flexuur
  VF: Vak flexuur
  SF: Stilte flexuur
  C: Coach gesprek
  PP: Plusprofielen

 9. Hoe ziet de lessentabel er uit?
 10. 2 mavo

   

  2havo

   

  2 vwo

  Vak

  huidig

  Flexrooster

   

  Vak

  huidig

  Flexrooster

   

  Vak

  huidig

  flexrooster

  Ne

  3

  1,5

   

  Ne

  3

  1,5

   

  Ne

  3

  1,5

  En

  3

  1,5

   

  En

  3

  1,5

   

  En

  3

  1,5

  Fa

  X

  X

   

  Fa

  3

  1,5

   

  Fa

  3

  1,5

  Du

  3

  1,5

   

  Du

  3

  1,5

   

  Du

  3

  1,5

  Wi

  3

  1,5

   

  Wi

  4

  2,0

   

  Wi

  3

  1,5

  Bi

  2

  1

   

  Bi

  2

  1

   

  Bi

  2

  1

  Na

  2

  1

   

  Na

  2

  1

   

  Na

  2

  1

  Ec

  2

  1

   

  Ec

  X

  X

   

  Ec

  X

  X

  Ak

  2

  1

   

  Ak

  2

  1

   

  Ak

  2

  1

  Gs

  2

  1   

   

  Gs

  2

  1   

   

  Gs

  2

  1

  Mu

  2

  1

   

  Mu

  1

  0,5

   

  Mu

  1

  0,5

  BV

  1

  0,5

   

  BV

  1

  0,5

   

  BV

  1

  0,5

  LO

  2

  1

   

  LO

  2

  1

   

  LO

  2

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  WE

  2

  1

  totaal

   

  13,5

   

  totaal

   

  14

   

  totaal

   

  14,5  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Flexuren

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wu

  2

  1 flexuur

   

  Wu

  2

  1 flexuur

   

  Wu

  2

  1 flexuur

  Plusprofiel muzisch atelier* 

  4

  2 flexuren

   

  Plusprofiel muzisch atelier* 

  4

  2 flexuren

   

  Plusprofiel muzisch atelier* 

  4

  2 flexuren

  Plusprofiel muzisch podium*

  4

  2 flexuren

   

  Plusprofiel muzisch podium*

  4

  2 flexuren

   

  Plusprofiel muzisch podium*

  4

  2 flexuren

  Plusprofiel sport extra*

  2

  1 flexuur

   

  Plusprofiel sport extra*

  2

  1 flexuur

   

  Plusprofiel sport extra*

  2

  1 flexuur

  Plusprofiel ICT *

  2

  1 flexuur

   

  Plusprofiel ICT *

  2

  1 flexuur

   

  Plusprofiel ICT *

  2

  1 flexuur

  *keuzevak

  Vakken met 0,5 uur of 1,5 uur in het flexrooster worden de ene week in één lesblok gegeven, in de week erop twee lesblokken.

 11. Hoe schrijf je je in voor een flexuur?
 12. Er wordt gebruik gemaakt van de module uit Zermelo. De leerlingen kunnen zich dan inschrijven voor de verschillende flexuren die er voor de komende week of weken beschikbaar zijn.

 13. Is de laptop gratis?
 14. Ja, de laptop wordt door school ter beschikking gesteld aan leerlingen die het flexrooster volgen. Deze krijg je in bruikleen en moet dus uiteindelijk weer worden teruggegeven. Hiervoor moeten ouders een contract ondertekenen.

 15. Zijn de laptops verzekerd door school?
 16. Nee, dit kan je zelf doen. In veel situaties is hij verzekerd via bijvoorbeeld een inboedelverzekering of een WA-verzekering.

 17. Kan een leerling stoppen met het flexrooster?
 18. Dit is alleen mogelijk na goed overleg met de coach en afdelingsleider. In principe kies je voor het flexrooster voor klas 2 en klas 3.

 19. Wat is het verschil tussen een mentor en een coach?
 20. Een mentor geeft het Wille2-uur en begeleidt  de hele klas tijdens bijvoorbeeld schoolbrede activiteiten (lang leve de liefde, invullen enquêtes), is aanwezig tijdens een activiteiten- of sportdag en communiceert mededelingen die voor de hele klas van belang zijn.
  De coach begeleidt 10 tot 15 leerlingen bij hun individuele leerproces.

 21. Wordt alle lesstof digitaal?
 22. Nee, dat is zeker niet ons doel. Sommige vakken zullen met een digitale methode werken, andere niet.

 23. Wat is Simulise?
 24. Simulise is een portfolio- programma. In dit filmpje wordt meer uitgelegd over Simulise: https://youtu.be/ylRBqLegRIE

 25. Hoeveel flex-klassen komen er?
 26. Er komen 3 klassen. Een mavo 2, een havo 2 en een vwo 2 klas.

 27. Ik heb mezelf opgegeven voor een plusprofiel, moet ik dan ook nog 5 flexuren volgen?
 28. Nee dat hoeft niet. De plusprofielen staan in de flexuren geroosterd. Als je plusprofiel bijvoorbeeld 2 lesuren duurt, dan moet je die week nog 3 flexuren volgen. Als je graag meer flexuren wilt volgen, dan mag dat natuurlijk wel.

 29. Als je elke ochtend het flexuur doet, ben je dan elke dag om 14.10 uur vrij?
 30. Ja dat klopt!

 31. Als je alle flexuren in de middagen plant, kan je dan elke ochtend uitslapen?
 32. Ja, dat klopt!

 33. Kan ik als ik in 2 gymnasium zit ook deelnemen aan het flexrooster?
 34. Nee dat kan niet.

 35. Wat moet ik doen als er een les uitvalt?
 36. Als er een docent uitvalt neemt een andere docent de les over. Het streven is om alle lessen door te laten gaan.

 37. Hoe kan je rust creëren als maar 3 klassen in de school dit model volgen?
 38. De rust in de school zal groter zijn wanneer een groot gedeelte of de hele school in dit roostermodel zit. Voor nu proberen we het effect te creëren door de klassen in lokalen B310, B311 en B312 te roosteren. Hier is de meeste rust in school te vinden. Uitzondering hierop zijn de lessen in de vakken lo, bv en mu. Voor na en bi kan incidenteel gebruik gemaakt worden van de practicumlokalen.

 39. Mijn kind kan niet goed plannen. Is het flexmodel dan wel geschikt?
 40. Juist in het flexmodel krijgt uw kind intensieve begeleiding door de coach bij de schoolse vaardigheden, zoals plannen, samenwerken en organiseren.

 41. Mijn kind heeft concentratieproblemen. Is een lesuur van 80 minuten dan niet veel te lang?
 42. Het is niet de bedoeling dat een lesuur helemaal gevuld wordt met instructie. Binnen het lesuur zal er afwisseling in activiteiten bestaan. Het is aan de docent om een afwisselende les aan te bieden waarin theorie, dit toepassen en het aanleren van vaardigheden aan bod komen.

 43. Wat betekent de term eigenaarschap en waarom is dit zo belangrijk?
 44. Het woord eigenaarschap is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Dit wordt in principe al aangeleerd op het basisonderwijs waar leerlingen worden aangespoord zelfstandig sturing te geven aan hun eigen leerproces. Betekenisvol leren, maatwerk en differentiatie; ieder op zijn/haar niveau. Leerlingen zelf hun doelen laten bepalen. Bovendien draagt eigenaarschap bij aan een beter zelfbeeld van leerlingen. (Wat kan ik al wel, wat moet nog beter, wat kan ik nog niet en wat moet ik daarvoor doen om mezelf te verbeteren?) Ze zullen zich meer eigenaar voelen het proces dat doorlopen moet worden om dat doel te bereiken. Door oa. dit inzicht aan te leren en skills mee te geven voor de periode na het VO krijgen we nieuwe mensjes die hun levenspad beter kunnen bewandelen.

 45. Wat gebeurt er bij te veel aanmeldingen? Hoe gaan jullie kiezen welke leerlingen wel en welke leerlingen niet mee mogen doen?
 46. We gaan het flexmodel op kleine schaal invoeren om deze reden is er beperkte ruimte in de flexklassen. Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, maakt het flexteam een keuze om een zo goed mogelijke afspiegeling van de school te verwezenlijken.

 47. Wie bepaalt naar welk flexuur je gaat?
 48. Je gaat in het begin samen met je coach alle flexuren inplannen. Onder de begeleiding van je coach leer je steeds zelfstandiger je flexuren in te plannen. Ook kan een vakdocent aangeven dat een flexuur verstandig is.

 49. Wat houdt maatwerk in?
 50. Dankzij het flexrooster zijn we beter in staat alle leerlingen individueel te begeleiden en tegemoet te komen aan de behoefte van de leering. Dit kan zijn op vak inhoud maar ook op het verbeteren van schoolse vaardigheden zoals plannen, samenwerken en organiseren.

 51. Kan een topsporter ook een flexrooster volgen?
 52. Ja dit kan zeker. Een topsporter maakt afspraken met de topsportcoördinator over de invulling van zijn of haar flexuren. Binnen het flexrooster is het zo flexibel dat er zo min mogelijk lessen worden gemist.

 53. Heb ik op dezelfde tijd pauze als alle andere leerlingen van leerjaar 2?
 54. Soms wel, soms niet, soms een gedeelte. Je kan het beste de lestijden naast elkaar leggen om hier precies achter te komen.

 55. Volg ik dezelfde vakken als leerlingen die in een reguliere klas zitten?
 56. Ja, je volgt precies dezelfde vakken alleen worden deze vakken in een ander model aangeboden. Het voordeel van het flexrooster is dat je naast de vakken ook nog kunt kiezen uit flexuren waarin je hulp kunt krijgen of de verdieping in kunt gaan.

 57. Krijg ik met blokken van 80 minuten meer lestijd vergeleken met het reguliere rooster? Of wellicht juist minder?
 58. Je krijgt, als we naar lestijd kijken, iets minder les maar dit compenseren we door jou flexuren te laten kiezen die voor jou interessant zijn, omdat je extra uitleg krijgt, of tijd om je huiswerk te maken. Je hebt elke dag drie langere lessen zonder onderbreking. Er is meer rust, ook tijdens de les, waardoor je jezelf in minder tijd de stof meer eigen kunt maken.

 59. Wat is het grote verschil met het traditionele rooster?
 60. In een traditioneel rooster van 50 minuten volgen leerlingen veel meer lessen. Buiten de lestijd is weinig ruimte om (extra) begeleiding te bieden of onder begeleiding huiswerk te maken. Door de vaak volle lesdagen is het ook niet mogelijk om leerlingen dagelijks keuzemogelijkheden te bieden. Meer lessen betekent ook meer leswisselingen, meer onrust en een vollere boekentas.

 61. Als er minder lessen zijn, hoe zorgen jullie er dan voor dat alle lesstof wordt behandeld?
 62. Bij lessen van 50 minuten gaat dagelijks veel tijd verloren met het opstarten en afsluiten van de lessen. Bij lessen van 80 minuten is dit minder en kan er daardoor effectiever gewerkt worden. Er is bij een langere lestijd meer ruimte om te variëren in werkvormen en kan er dieper op de lesstof worden ingegaan. Leerlingen die moeite hebben met de stof kunnen in de flexuren extra begeleiding van de vakdocent krijgen. Daarnaast werken leerlingen vooral in de flexuren aan huiswerkopdrachten.

 63. Is het mogelijk om halverwege het jaar op te stromen van bijvoorbeeld mavo naar havo of havo naar vwo?
 64. Dat is juist in het flexmodel heel goed mogelijk. Omdat het flexibeler is dan een normaal rooster kunnen we hier makkelijker in schuiven. Omdat alle docenten zowel op de mavo, havo als het vwo lesgeven kunnen zij heel makkelijk differentiëren tussen de verschillende niveaus. Als je van de mavo naar de havo wilt moet je de flexuren van Frans volgen, zodat je daar geen achterstand op loopt.

 


Koning Willem II College Tatraweg 80 5022 DS Tilburg T 013-543 66 31 F 013-535 24 65 info@willem2.nl