Havo

Denkers én doeners

Het havo (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) is uniek als opleiding en leidt je, de brugklas inbegrepen, in vijf jaar tijd op voor een vervolgopleiding in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Een diploma van de havo opent de deuren naar de wereld van de hogeropgeleiden, de aanpakkers, die kunnen denken maar ook graag doen.

Onderbouw

In leerjaar 2 en 3 moet je bewijzen of de keuze voor de afdeling een juiste is geweest. Dat doe je in een hecht klassenverband onder leiding van een mentor. In de loop van het derde jaar kies je een profiel voor de bovenbouw. Informatieavonden, voorlichtingsbijeenkomsten, een LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding (LOB), oudergesprekken met mentoren en decaan gaan hieraan vooraf.

Bovenbouw (de Tweede Fase)

Vanaf de vierde klas volg je, naast de verplichte vakken, een van de volgende profielen:

Cultuur en Maatschappij (CM)
Economie en Maatschappij (EM)
Natuur en Gezondheid (NG)
Natuur en Techniek (NT)
Elk profiel kent ook weer een aantal verplichte vakken. Daarnaast kunnen er vakken binnen en buiten het profiel gekozen worden. Via LOB worden de leerlingen verder voorbereid op een vervolgstudie.

Veel vakken kunnen gekozen worden. Naast de voor een havo-opleiding gebruikelijke zijn dat: Natuur, Leven & Technologie, Informatica, Filosofie, Management & Organisatie, Kunst beeldend, Kunst muziek en Kunst drama. Een aantal leerlingen volgt ook een extra vak, omdat ze dat aankunnen. Ook is het mogelijk speciale lessen te volgen om een certificaat te behalen voor een hoger taalniveau in Engels (Cambridge Engels).

Het echte klassenverband is vanaf de vierde klas verdwenen. Je volgt les in clusters (lesgroepen) en volgt dus ieder lesuur les met andere havoleerlingen.

Vanaf 4 havo word je voorbereid op het examen, onderdelen daarvan worden al in 4 havo getoetst. Ondanks de grotere zelfstandigheid van de leerling speelt de docent een centrale rol. Hij stuurt het leerproces, bewaakt het en is de eerst aangewezen persoon om de leerling te helpen bij het zoeken van de weg naar zelfstandigheid. We organiseren ook een buitenlandse reis voor de leerlingen 4 havo waarvoor je je kunt inschrijven.

5 havo is het echte examenjaar, waarin ook het profielwerkstuk (PWS) aan bod komt. Hierin laat je zien dat je je de havo-vaardigheden van je profiel eigen gemaakt hebt. Als je je diploma behaald hebt, staat het HBO voor je open maar je kunt ook je weg vervolgen in 5 vwo. Aan dat laatste zijn wel bepaalde eisen gesteld.

Doorstroming 5 havo naar 5 vwo

De criteria voor doorstroming van 5 havo naar 5 vwo zijn op het koning Willem ll College als volgt:

een positief advies van de afleverende havo-afdeling/-school;
een gemiddelde 7 voor de schoolexamens in maart van het examenjaar;
een gemiddelde 7 op het overgangsrapport van 4 havo naar 5 havo.
PLUSPROFIELMIDDAG
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
13 november 2024; 14:45 - 16:15 uur
29 januari 2025; 14:45 - 16:15 uur
19 februari 2025; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen
Meeloopmiddag
Ontdek onze brugklassen
6 november 2024; 14:45 - 16:15 uur
18 december 2024; 14:45 - 16:15 uur
22 januari 2025; 14:45 - 16:15 uur
19 februari 2025; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen