Bestuur en organisatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg

Het Koning Willem II College maakt samen met het Beatrix College deel uit van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg. Het bevoegd gezag van deze stichting berust bij de bestuurder drs. N. Bootsma MEM.

Raad van Toezicht

Het toezicht op het functioneren van de bestuurder van de Stichting is in handen van de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht hebben zitting:
• drs. F. Mutsaers (voorzitter)
• mr. dr. l. Koopmans
• drs. M. Theunissen
• drs. M. Verbunt
• drs. E. van Vliet

Het postadres van de Raad van Toezicht is:
• Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg
Poststraat 68, 5038 DH Tilburg

Directie

De directie van het Koning Willem II College bestaat uit de rector en de directeur onderwijs.

D.M. Heeroma MCM rector d.heeroma@willem2.nl
D. Wester MA directeur onderwijs d.wester@willem2.nl

Afdelingsleiders

O.D.F. van der Veer
brugklas
o.vanderveer@willem2.nl
S.G. Meeuwissen
klas 2
s.meeuwissen@willem2.nl
S. Vredenborg
3 havo en flexklassen
s.vredenborg@willem2.nl
B. Verhoeven
3 en 4 mavo
b.verhoeven@willem2.nl
J. van der Steen
4 en 5 havo
j.vandersteen@willem2.nl
M.M.E. Krekels
3 t/m 6 vwo
m.krekels@willem2.nl
C.J.M. Feskens
bedrijfsvoering
k.feskens@willem2.nl
drs. J.J.M. de Veer
onderwijsprojecten
j.deveer@willem2.nl
snuffelmiddag
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
Data 2022-2023 nog niet bekend
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen