ICT & mediadesign

Voor leerlingen die interesse hebben zich te verdiepen in de digitale wereld achter allerlei moderne uitvindingen en media, hebben wij het plusprofiel ‘ICT & mediadesign’ ontwikkeld. Dit multidisciplinaire vak doet een appèl op de ict-vaardigheden en de creativiteit van de leerling. Leerlingen onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen allerlei verschillende zaken, waarbij ze gebruik kunnen maken van verschillende technieken zoals het Internet of Things, 3D-printen, robots en een green screen. De leerlingen leren een website te bouwen, een app te ontwikkelen, een eigen game of een eigen reclamefilmpje te maken. In projecten werken leerlingen samen aan realistische opdrachten waarbij ze inzicht krijgen in wat er allemaal (technisch) mogelijk is en ze bedenken, ontwerpen, bouwen en presenteren zelf. Jaarlijks betalen de ouders een bijdrage van €125,00.

Dit plusprofiel legt een goede basis voor verschillende studierichtingen in het mbo, hbo en wo. Op het mavo kunnen de leerlingen het nieuwe examenvak ‘informatietechnologie’ kiezen. Het vak informatica bieden we in de bovenbouw van havo en vwo aan als eindexamenvak.
snuffelmiddag
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
Data 2022-2023 nog niet bekend
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen
Proeflessen
Ontdek onze brugklassen
data 2022-2023 nog niet bekend
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen