Medezeggenschapsraad 


Op het Koning Willem II College is een medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. Deze raad bestaat uit zestien personen uit verschillende geledingen van de school: vier ouders, vier leerlingen en acht personeelsleden (docenten en onderwijsondersteunend personeel). De MR heeft als taak overleg te voeren met de schoolleiding over het beleid van de school.
De MR bespreekt alle zaken die de school betreffen. Voorbeelden zijn het toetsbeleid, de lessentabel, het formatieplan, de begroting, het lesrooster, de vakantieregeling, en de veiligheid in en om de school. Zij heeft daarbij twee belangrijke rechten, te weten adviesrecht en instemmingsrecht. Welk recht op enig moment mag worden toegepast staat beschreven in de WMS, de Wet Medezeggenschap op Scholen.
De MR komt zes tot acht keer per schooljaar op een avond bijeen om te vergaderen. De personeelsgeleding vergadert bijna elke week.

 

Leerlingen
• Janna Russ
• Arin Ayoub
• Dora Sommerwil
• Marilene Campschroer

Ouders
• Martijn van Hussen
• Hannie van Iersel
• Erik de Ridder
• Sjoerd Pistorius


Personeel
• Merijn Bekkers
• Arif Kruyt
• Martin van Beerendonk
• Carolien Krahmer
• Odette Lebbink
• Philip Nuijten
• Jan van Brunschot
• Hannes van Zuilen

Als u de verslagen van de vergaderingen wil inzien, kunt u zich richten tot de secretaris van de MR.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Over zaken die het gezamenlijke belang van de twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs aangaan (het Beatrix College en het Koning Willem II College), adviseert of beslist de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Namens het Koning Willem II College hebben zitting:
• N.J.J.M. Brekelmans
• vacature personeel
• Eline van der Sanden
• vacature ouder

 

PLUSPROFIELMIDDAG
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
15 november 2023; 14:45 - 16:15 uur
13 december 2023; 14:45 - 16:15 uur
31 januari 2024; 14:45 - 16:15 uur
28 februari 2024; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen