Mavo

In de drie jaar na de brugklas worden de leerlingen klaargestoomd voor de instroomniveaus 3 en 4 van het middelbaar beroepsonderwijs of voor een eventuele overstap naar 4 havo. In praktijk betekent het dat naast het aanleren van diverse vaardigheden, zoals samenwerking, zelfverantwoordelijkheid en planning veel aandacht wordt besteed aan voldoende theoretische bagage. Dat gebeurt soms in projectvorm met vakoverstijgende opdrachten.

In het vierde leerjaar kunnen de leerlingen deelnemen aan het project Tweeslag. Een project dat er toe moet leiden dat de overstap naar het MBO geruisloos verloopt.

Een belangrijk aspect van de afdeling is de aandacht voor de individuele ontwikkeling, zowel op het sociale als het cognitieve vlak van onze mavoleerling. Tijdens mentoruren en afdelingsuren, maar ook tijdens de vaklessen is er voldoende ruimte om invulling te geven aan de persoonlijke ontplooiing van de leerlingen.

Doorstroming mavo naar 4 havo

De criteria voor doorstroming van mavo naar 4 havo zijn
op het Koning Willem ll College als volgt:

• een positief advies van de afleverende mavo-afdeling/-school
• een gemiddelde 7 voor de schoolexamens in maart van het examenjaar
• een gemiddelde 7 op het overgangsrapport van 3 naar 4 mavo
snuffelmiddag
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
16 november; 14:30 - 16:15 uur
14 december; 14:30 - 16:15 uur
15 februari; 14:30 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen
Proeflessen
Ontdek onze brugklassen
9 november 2022; 14:30 - 16:15 uur
7 december 2022; 14:30 - 16:15 uur
15 februari 2023; 14:30 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen