Dr. Bastiaenenstichting

Dr. J.A. Bastiaenen
In de periode 1930-1946 was Dr. J.A. Bastiaenen directeur van de school. In zijn tijd waren maatschappelijke verschillen in draagkracht wellicht groter dan in deze tijd. Hij stichtte een fonds. Het fonds hielp leerlingen die in financieel opzicht in een nadelige positie verkeerde. Dit fonds bestaat nog steeds. Er wordt bijgesprongen als de eigen middelen niet ver genoeg reiken. Dit fonds biedt hulp op het gebied van de aanschaf van leerboeken, het maken van excursies en het deelnemen aan werkweken. Elk jaar wordt bij de diploma-uitreiking aan de aanwezigen gevraagd een bijdrage te leveren.

Storting kan geschieden door overschrijving op bankrekening NL 45 RABO 0149 2185 16.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
• H.M. Cépèro, rector

Secretaris:
• M.G.C. Vingerhoets - van de Pas, oud-leerlinge en voormalig medewerkster administratie.

Penningmeester:
• M. Soethout, oud-leerlinge en voormalig medewerkster financiële administratie

Leden:
• E.M.S Lambooij-Erckens, oud-collega
• O.D.F van der Veer, afdelingsleider klas 1 en 2
• A. van Kleijnenbreugel, docent maatschappijleer

Voor meer informatie of het indienen van een aanvraag kunt u mailen naar:
dr.bastiaenenstichting@willem2.nl

PLUSPROFIELMIDDAG
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
15 november 2023; 14:45 - 16:15 uur
13 december 2023; 14:45 - 16:15 uur
31 januari 2024; 14:45 - 16:15 uur
28 februari 2024; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen