Vwo

Het vwo leidt op voor op een studie aan een universiteit of hogeschool en duurt, het brugklasjaar inbegrepen, 6 jaar. Via de atheneum/gymnasium brugklas kun je je al voorbereiden op een vervolg in het vwo, maar ook via de havo/atheneum brugklas is dit mogelijk.

Binnen het vwo op het Koning Willem ll College kennen we een gymnasium- en een atheneumafdeling.

Onderbouw

In klas 2 en 3 word je voorbereid op de bovenbouw van het vwo, de Tweede Fase. De leerlingen zitten nog in een hecht klassenverband in het gymnasium of het atheneum. Leerlingen krijgen in de eerste en tweede klas les in het vak wetenschap.

In de derde klas maak je voor de vierde klas een keuze voor de A- of de B-stroom. De A-stroom bereidt in het algemeen meer voor op de talen en de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, economie en filosofie), de B-stroom op de exacte vakken (natuurkunde, scheikunde, biologie).

De bovenbouw (de Tweede Fase)

In de vierde klas volg je de A- of de B-stroom waardoor de definitieve profielkeuze nog een jaar uitgesteld wordt.
Aan het einde van 4 vwo kies je een profiel. Een B-leerling kan, als de exacte vakken toch niet zo goed lukken, nog een overstap naar CM of EM maken. Hij/zij moet dan wel in 4 vwo bepaalde vakken in zijn/haar pakket opgenomen hebben. Een overstap van A naar B is niet mogelijk.

Vanaf de vijfde klas volg je, naast de verplichte vakken, een van de volgende profielen:

Cultuur en Maatschappij (CM)
Economie en Maatschappij (EM)
Natuur en Gezondheid (NG)
Natuur en Techniek (NT)
Elk profiel kent ook weer een aantal verplichte vakken. Daarnaast kunnen er vakken binnen en buiten het profiel gekozen worden. De profielen leiden op voor een vervolgstudie in het Hoger Beroeps Onderwijs of Wetenschappelijk Onderwijs, de universiteit.

Gymnasium

Het gymnasium besteedt naast de ‘gewone’ vwo-vakken veel aandacht aan de klassieke oudheid. Latijn, en vanaf de derde klas Grieks, zijn dan ook vakken die je alleen op het gymnasium kunt volgen.

Vanaf de vierde klas van het gymnasium kun je kiezen voor Latijn óf Grieks maar examen doen in beide talen mag natuurlijk ook.

Een gymnasiumopleiding eist wel wat meer van een leerling omdat er iets meer uren op het programma staan en in ieder geval in de onderbouw meer vakken gevolgd moeten worden. Maar dat is een gymnasiumopleiding ook wel waard. Ze is goed voor je persoonlijke vorming en kan belangrijk zijn voor een verdere studie.

Veel vakken kunnen gekozen worden. Naast de voor een vwo-opleiding gebruikelijke zijn dat: Latijn, Grieks, wiskunde-D, informatica, filosofie, management & organisatie, kunst beeldend, kunst muziek en kunst drama.

Activiteiten

Excursies naar tentoonstellingen en plaatsen waar de klassieken levend gehouden worden (Leiden, Nijmegen, Amsterdam) maken deel uit van het onderwijsprogramma. Een hoogtepunt van de opleiding is de kampeerreis van bijna 3 weken naar Griekenland die om de drie jaar georganiseerd wordt. Elke leerling die tot en met de vierde klas een klassieke taal gevolgd heeft kan hieraan in principe deelnemen.
PLUSPROFIELMIDDAG
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
15 november 2023; 14:45 - 16:15 uur
13 december 2023; 14:45 - 16:15 uur
31 januari 2024; 14:45 - 16:15 uur
28 februari 2024; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen
Meeloopmiddag
Ontdek onze brugklassen
8 november 2023; 14:45 - 16:15 uur
6 december 2023; 14:45 - 16:15 uur
24 januari 2024; 14:45 - 16:15 uur
28 februari 2024; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen