De plusprofielen

Alle brugklassers krijgen de kans om één van onze zogenaamde ‘plusprofielen’ te volgen. Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende plusprofielen:

• sport extra
• ICT & mediadesign
• atelier
• drama
• muziek

Kiezen voor een plusprofiel geeft leerlingen de kans zich te verdiepen en te ontwikkelen in een richting die hun interesse heeft. Naast kennisontwikkeling komen tal van vaardigheden aan bod die de leerlingen de rest van hun leven nodig hebben, zoals: samenwerken, reflecteren, kritisch en creatief denken, plannen, doorzetten en focussen.

Afhankelijk van het gekozen plusprofiel zijn de leerlingen een of twee middagen in de week tot 16.05 uur hiermee bezig. Wij vragen ouders een bijdrage in de kosten. Met deze bijdrage bekostigen we de aanschaf van verschillende materialen en de excursies en uitstapjes die we extra met deze leerlingen maken.

Kinderen die een plusprofiel gekozen hebben, kiezen dit voor ten minste één schooljaar. Aan het eind van de brugklas geven de leerlingen aan of ze verder willen gaan met het plusprofiel; de docenten geven daarbij een advies.
PLUSPROFIELMIDDAG
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
15 november 2023; 14:45 - 16:15 uur
13 december 2023; 14:45 - 16:15 uur
31 januari 2024; 14:45 - 16:15 uur
28 februari 2024; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen
Meeloopmiddag
Ontdek onze brugklassen
8 november 2023; 14:45 - 16:15 uur
6 december 2023; 14:45 - 16:15 uur
24 januari 2024; 14:45 - 16:15 uur
28 februari 2024; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen