Leerlingenstatuut


Waar mensen samenwerken heeft iedereen rechten en plichten. Dat geldt dus ook voor leerlingen op een school. De regels in dit statuut zijn niet nieuw. In meerderheid worden zij reeds sinds jaar en dag op het Koning Willem II College nageleefd. Ook staat erin wat er moet gebeuren als er verschil van mening ontstaat.
Het zwart op wit zetten ervan mag niet als doel hebben dat meer naar de letter van de regels dan naar de geest ervan wordt geleefd. Maar, voor een goede gang van zaken is het van groot belang dat alle geledingen kennis nemen van deze regels.

Het leerlingenstatuut wordt op dit moment uitgewerkt, na goedkeuring van de MR zal dit hier geplaatst worden.

PLUSPROFIELMIDDAG
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
15 november 2023; 14:45 - 16:15 uur
13 december 2023; 14:45 - 16:15 uur
31 januari 2024; 14:45 - 16:15 uur
28 februari 2024; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen