Oog voor jou

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school, zodat zij zich op allerlei vlakken optimaal kunnen ontwikkelen. Een leerling doorloopt de middelbare school niet alleen. Klasgenoten kunnen elkaar helpen en steunen. Daarnaast begeleiden verschillende mensen binnen onze school de leerling en kunnen we extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

De mentor

Iedere leerling heeft een mentor; dit is een vakdocent die ook lesgeeft aan de klas. De mentor vormt de spil in de begeleiding en staat dicht bij de ontwikkelingen in de klas. Hij of zij onderhoudt contact met ouders over de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en de resultaten. In de brugklas krijgen de leerlingen studielessen, de willem II-uren, die bij aanvang van het schooljaar in het teken staan van kennismaken met de nieuwe school, leren plannen en ‘leren leren’. Naarmate leerlingen ouder worden, richt de begeleiding van de mentor zich meer op het zelfstandig functioneren van leerlingen. Ook keuzebegeleiding bij het kiezen van een profiel, studie en beroep, het LOB-programma (loopbaanoriëntatie en-begeleiding), is dan belangrijk.

Versterkt mentoraat

In de brugklas en klas 2 zijn we gestart met het ‘versterkt mentoraat’. Het versterkt mentoraat is een uitbreiding van het mentoruur wat wij het Willem II-uur noemen. Brugklassers krijgen twee uur in de week een Willem II-uur. In het ene uur staat het ‘leren-leren’ centraal en de alledaagse dingen waar leerlingen tegen aan lopen en in het andere uur gaan we lessen verzorgen over onder andere sociale media, sexting, het gebruik van mobiele telefonie, omgaan met groepsdruk etc. De mentoren gaan ook individuele gesprekjes met leerlingen voeren om ook op maat een leerling goed te kunnen begeleiden.

Afdelingsleiding

Naast een mentorenteam per jaarlaag heeft iedere afdeling een afdelingsleider. Hij of zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. Samen met de mentoren en vakdocenten volgt de afdelingsleider de leerlingen in hun ontwikkeling en organiseert leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen.

Ondersteuningsteam

Leerlingen met persoonlijke en/of leerproblemen waar specialistische hulp voor nodig is, kunnen gebruik maken van de expertise van het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de orthopedagoog, counselors, een schoolmaatschappelijk werker en de ondersteuningscoördinator. Het zorgteam heeft zeer korte lijnen met de afdelingsleiders en mentoren.

Dyslexie en dyscalculie
Leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring kunnen gebruik maken van bepaalde faciliteiten, zoals tijdverlenging bij het maken van toetsen. Ze krijgen een faciliteitenkaart.
Onze dyslexiecoördinator ondersteunt de organisatie van eventueel maatwerk voor leerlingen met dyslexie.

Begeleidingslessen

Voor leerlingen die dat nodig hebben, bieden we extra begeleidingslessen aan op het gebied van taal en rekenen. Het is ook mogelijk dat leerlingen in kleine groepen extra ondersteuning krijgen voor reguliere schoolvakken zoals wiskunde, Engels en Nederlands. Daarnaast kunnen leerlingen worden getraind in het versterken van sociale vaardigheden.

PLUSPROFIELMIDDAG
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
13 november 2024; 14:45 - 16:15 uur
29 januari 2025; 14:45 - 16:15 uur
19 februari 2025; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen
Meeloopmiddag
Ontdek onze brugklassen
6 november 2024; 14:45 - 16:15 uur
18 december 2024; 14:45 - 16:15 uur
22 januari 2025; 14:45 - 16:15 uur
19 februari 2025; 14:45 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen