ziek en weer beter

Ziekmelden via Magister-App
via app

ziekmelding

Bij ziekte van de leerling(en) stellen ouder(s)/verzorger(s) de school hier dagelijks van op de hoogte. Dit gebeurt door tussen 8.00 uur en 9.00 uur contact op te nemen met school, via één van de volgende kanalen:

- de Magisterapp,
- inloggen op Magister via uw computer
- of bellen naar 013-5436631.

Bij een ziekmelding is het belangrijk dat u dit dagelijks herhaalt. Zodra uw kind weer naar school gaat hoeft u verder geen actie te ondernemen.

Ziekmelden via Magister op pc
via computer
Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden, melden zich bij de desbetreffende medewerker ziekteverzuim (D001 - verzuimcoördinatoren). Er wordt altijd contact opgenomen met het thuisfront voordat een leerling verlof krijgt. Bij veelvuldig ziekteverzuim kan het M@zl-project ingezet worden, met als doel via gepaste begeleiding samen het ziekteverzuim terug te dringen. De leerplichtambtenaar en/of de GGD-arts worden daarbij geraadpleegd.

 

Verlof

Verlofaanvraag

Het aanvragen van extra verlof kunt u als ouder/verzorger doen met het digitale verlofformulier.
U moet hiervoor inloggen met uw ouderaccount van Magister.

Klik hier om in te loggen en naar het formulier te gaan.

Absentie schoolexamen

Verklaring Absentie Schoolexamen

Als uw kind absent is bij een schoolexamen moet u als ouder/verzorger een verklaring invullen.
U moet hiervoor inloggen met uw ouderaccount van Magister.

Klik hier om in te loggen en naar het formulier te gaan.

Stappenplan leerlingVerlofaanvraag LOB

Klik hieronder om de verlofbrief LOB (voor open dagen,  meeloopdagen, studiebeurzen etc.) te downloaden.
Verlofbrief LOB

snuffelmiddag
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
16 november; 14:30 - 16:15 uur
14 december; 14:30 - 16:15 uur
15 februari; 14:30 - 16:15 uur
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen