ziek en weer beter

ziektemelding

Bij ziekte van de leerling stellen de ouders de school hiervan telefonisch op de hoogte (013 - 543 66 31). Dit gebeurt tussen 08:00 uur en 09:00 uur. Ouders kunnen hun kinderen ook ziekmelden via de Magister-app. Bij ziekmelding via de app moeten de ouders hun kind iedere dag dat het kind ziek is opnieuw ziekmelden. Bij terugkeer op school levert de leerling voor de eerste les in de postbus bij de loge een door de ouders getekend ‘formulier weer aanwezig’ in.

Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden, melden zich bij de desbetreffende medewerker ziekteverzuim. Er wordt altijd contact opgenomen met het thuisfront voordat een leerling verlof krijgt. Bij veelvuldig ziekteverzuim kan het M@zl-project ingezet worden, met als doel via gepaste begeleiding samen het ziekteverzuim terug te dringen. De leerplichtambtenaar en/of de GGD-arts worden daarbij geraadpleegd.

Betermelding na ziekte

Is uw kind langer dan een schooldag ziek geweest, dan levert uw kind bij terugkeer op school, voor aanvang van de eerste les, het formulier "Weer aanwezig melding" in.

Verlof

Verlofaanvraag

Het aanvragen van extra verlof kunt u als ouder/verzorger doen met het digitale verlofformulier. Als u met uw ouderaccount inlogt op deze website ziet u onder het menu "Ouders" een nieuw menuonderdeel "Verlofaanvraag". 

snuffelmiddag
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
woensdag 17 november 2021; VAN 14:30 - 16:15 UUR
woensdag 15 december 2021; van 14:30 - 16:15 uur
woensdag 26 januari 2022; VAN 14:30 - 16:15 UUR
Woensdag 23 februari 2022; VAN 14:30 - 16:15 UUR
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen