ziek en weer beter

ziekmelding

Bij ziekte van de leerling stellen de ouders de school hiervan telefonisch op de hoogte (013 - 543 66 31). Dit gebeurt tussen 08:00 uur en 09:00 uur. Ouders kunnen hun kind ook ziekmelden via de Magister, via de app of via de computer. Bij ziekmelding via de app moeten de ouders hun kind iedere dag dat het kind ziek is opnieuw ziekmelden. 

Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden, melden zich bij de desbetreffende medewerker ziekteverzuim. Er wordt altijd contact opgenomen met het thuisfront voordat een leerling verlof krijgt. Bij veelvuldig ziekteverzuim kan het M@zl-project ingezet worden, met als doel via gepaste begeleiding samen het ziekteverzuim terug te dringen. De leerplichtambtenaar en/of de GGD-arts worden daarbij geraadpleegd.


Verlof

Verlofaanvraag

Het aanvragen van extra verlof kunt u als ouder/verzorger doen met het digitale verlofformulier.
U moet hiervoor inloggen met uw ouderaccount van Magister.

Klik hier om in te loggen en naar het formulier te gaan.

Absentie schoolexamen

Verklaring Absentie Schoolexamen

Als uw kind absent is bij een schoolexamen moet u als ouder/verzorger een verklaring invullen.
U moet hiervoor inloggen met uw ouderaccount van Magister.

Klik hier om in te loggen en naar het formulier te gaan.

snuffelmiddag
Ontdek onze plusprofielen, schrijf je nu in
Data 2022-2023 nog niet bekend
Inschrijven
Alleen voor groep 8 leerlingen